UKP – Uudenmaan kiinteistöpesu Oy

Kattavat kunnossapito‑, siivous- ja maanrakennuspalvelut

Tavoit­teenamme on tar­jo­ta yksi­ty­ishenkilöille, yhteisöille ja yri­tyk­sille räätälöi­tyjä kun­nos­s­api­to- ja raken­nus­palvelu­ratkaisu­ja, jot­ka tuot­ta­vat heille sekä laadullista että taloudel­lista arvoa. Tur­val­lisu­us, kestävyys, ympäristöys­täväl­lisyys ja viihty­isyys ovat ydi­nar­vo­ja jokaises­sa tuot­ta­mas­samme palvelus­sa, jon­ka tavoit­teena ovat tyy­tyväiset asi­akkaat ja loppukäyttäjät.

Kattavat kunnossapito‑, siivous- ja maanrakennuspalvelut

Tavoit­teenamme on tar­jo­ta yksi­ty­ishenkilöille, yhteisöille ja yri­tyk­sille räätälöi­tyjä kun­nos­s­api­to- ja raken­nus­palvelu­ratkaisu­ja, jot­ka tuot­ta­vat heille sekä laadullista että taloudel­lista arvoa. Tur­val­lisu­us, kestävyys, ympäristöys­täväl­lisyys ja viihty­isyys ovat ydi­nar­vo­ja jokaises­sa tuot­ta­mas­samme palvelus­sa, jon­ka tavoit­teena ovat tyy­tyväiset asi­akkaat ja loppukäyttäjät.

Tutustu palveluihimme ja jätä tarjouspyyntö.

Luotettavuutta ja toimintavarmuutta

Tavoit­teenamme on tar­jo­ta yksi­ty­ishenkilöille, yhteisöille ja yri­tyk­sille räätälöi­tyjä kun­nos­s­api­to- ja raken­nus­palvelu­ratkaisu­ja, jot­ka tuot­ta­vat heille sekä laadullista että taloudel­lista arvoa. Tur­val­lisu­us, kestävyys, ympäristöys­täväl­lisyys ja viihty­isyys ovat ydi­nar­vo­ja jokaises­sa tuot­ta­mas­samme palvelus­sa, jon­ka tavoit­teena ovat tyy­tyväiset asi­akkaat ja loppukäyttäjät.

Korkea laatu yhdistettynä kustannustehokkaaseen hintaan

Men­estyk­semme avaimia ovat asi­akaslähtöi­nen palvelu, koke­neet ammat­ti­laiset sekä palvelu­iden jous­tavu­us ja toim­intavar­muus. Jot­ta pysty­isimme jatkos­sakin tar­joa­maan laadukkai­ta ja kus­tan­nuste­hokkai­ta palvelu­ratkaisu­ja, vahvis­tamme toim­intaamme jatku­vasti kehit­tämäl­lä palveluita­mme sekä koulut­ta­mal­la henkilöstöämme.

Miksi valita UKP?

Asiakaslähtöinen palvelu

Tar­joamme jokaiselle asi­akkaallemme parhait­en sovel­tuvan, kus­tan­nuste­hokkaan palveluratkaisun

Toimintavarmuus ja luotettavuus

Teemme aina sen, minkä lupaamme ja kan­namme vas­tu­un siitä, minkä teemme

Laadullisesti tinkimätön

UKP:lla työsken­telee alan parhaim­mat osaa­jat, joille laadukas työn­jäl­ki ja asi­akastyy­tyväisyys ovat aina etusijalla.

Luotettavuutta ja toimintavarmuutta

Tavoit­teenamme on tar­jo­ta yksi­ty­ishenkilöille, yhteisöille ja yri­tyk­sille räätälöi­tyjä kun­nos­s­api­to- ja raken­nus­palvelu­ratkaisu­ja, jot­ka tuot­ta­vat heille sekä laadullista että taloudel­lista arvoa. Tur­val­lisu­us, kestävyys, ympäristöys­täväl­lisyys ja viihty­isyys ovat ydi­nar­vo­ja jokaises­sa tuot­ta­mas­samme palvelus­sa, jon­ka tavoit­teena ovat tyy­tyväiset asi­akkaat ja loppukäyttäjät.

Korkea laatu yhdistettynä kustannustehokkaaseen hintaan

Men­estyk­semme avaimia ovat asi­akaslähtöi­nen palvelu, koke­neet ammat­ti­laiset sekä palvelu­iden jous­tavu­us ja toim­intavar­muus. Jot­ta pysty­isimme jatkos­sakin tar­joa­maan laadukkai­ta ja kus­tan­nuste­hokkai­ta palvelu­ratkaisu­ja, vahvis­tamme toim­intaamme jatku­vasti kehit­tämäl­lä palveluita­mme sekä koulut­ta­mal­la henkilöstöämme.

Miksi valita UKP?

Asiakaslähtöinen palvelu

Tar­joamme jokaiselle asi­akkaallemme parhait­en sovel­tuvan, kus­tan­nuste­hokkaan palveluratkaisun

Toimintavarmuus ja luotettavuus

Teemme aina sen, minkä lupaamme ja kan­namme vas­tu­un siitä, minkä teemme

Laadullisesti tinkimätön

UKP:lla työsken­telee alan parhaim­mat osaa­jat, joille laadukas työn­jäl­ki ja asi­akastyy­tyväisyys ovat aina etusijalla.